Kuldīgā turpinās siltumtrases pārbūve

Kuldīgas dome sākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu – centralizētās siltumapgādes rekonstrukciju. Paredzēts pārveidot veco siltumtrasi un 4206 m ierīkot no jauns.

Turpmāk Kuldīgu apsildīs trīs katlu mājas, mēs tās savienosim, skaidro domes izpilddirektors Viktors Gotfridsons. Kopējās izmaksas ir 1 328 000 latu: ERAF devums – Ls 996 000, valsts budžeta daļa – Ls 132 800, pašvaldības – Ls 199 200.

SIA POLIURS darbu sācis vienlaikus divos posmos: no Pilsētas laukuma katlumājas līdz vecajai slimnīcai un no bijušas Vakara ielas katlumājas līdz Gaismas ielai 4. Vēl šogad tiks izbūvēti posmi no pilsētas laukuma līdz Planīcas ielas masīvam, no Centra vidusskolas katlumājas pa L. Paegles ielu līdz Kalna ielai, no Torņa ielas līdz Pētera ielai un no Pilsētas laukuma līdz Liepājas ielai 49. Nākamgad darba notiks Kalna un Pils ielā (līdz novada muzejam), un augustā projekts beigsies.