Materiālu piegādes

2003. un 2005. gadā SIA „POLIURS” piegādāja vairāk kā 20,3 kilometrus rūpnieciski izolētos cauruļvadus vairākiem projektiem Rīgas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai.

„POLIURS” cauruļvadi tika izmantoti Rīgas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai dažādās Rīgas vietās.

Viens no tehniski interesantajiem projektiem bija siltumtrases veidošana Rīgā, zem salu tilta, kur tika izbūvēta siltumtrase vairāk kā 600 metru garumā pa tilta tehnisko tuneli.

2003.gada SIA „POLIURS” uzvarēja Pasaules Bankas izsludinātajā konkursā par rūpnieciski izolētu cauruļvadu piegādi Mitišķu pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai. Mitišķu siltumtīklu rekonstrukcijas projekts ir paredzēts 5 gadiem un 2003.gadā „POLIURS” Mitišķiem piegādāja 8 kilometrus cauruļu.

SIA „POLIURS” 2003.gadā Iževskai (Krievija) tika piegādāti 50 kilometri cauruļvadu, 3 miljonu ASV dolāru apmērā. Šis projekts ir lielākais visas Latvijas siltuma nozares uzņēmumu realizētais projekts ārvalstīs, kas liecina par Latvijas uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu Austrumu tirgos.