Cauruļu renovācija Līgatnes pagastā

Pēc Līgatnes novada domes pasūtījuma 2011 gadā jūlijā un augustā mēnesī SIA "Poliurs" veic morāli novecojušas siltumtrases nomaini Augšlīgatnēs ciemā, Līgatnes pagastā.

Veca siltumtrase tiek nomainīta pret izolētām bezkanālu caurulēm, kurām ir labākā siltumizolācija un mazāki siltumzudumi. Kopumā būs nomainīti ap 1000 metru cauruļvadu.

Kopā ar cauruļu piegādi SIA "Poliurs" uzraudzīja montāžas darbus kā ģenerāluzņēmējs.