Droša darba vide

2014 gadā tika realizēta darbinieku apmācība par drošu darbu ar gāzēm un gāzu baloniem. SIA "Poliurs" turpina nodrošināt drošu darba vietu strādājošām personālam. 

AGA