Būvniecības speciālistu profesionāla apmācība

Šā gada aprīļa mēnesī LSGŪTIS sadarbībā ar SIA Poliurs organizēja būvniecības speciālistu profesionālo apmācību, zināšanu un praktisko prasmju pārbaudi.

Sertifikācijas procesā tika apmācīti un pārbaudīti vairāk nekā 50 būvspeciālisti izolēto cauruļvadu būvmontāžas vadīšanā un uzraudzībā, kā arī izolēto cauruļvadu savienojumu vietu praktiskajā montāžas veikšanā. Aktīvu dalību šajā procesā ņēma SIA POLIURS būvinženieris Vladimirs Tolstošeins.

IMAG0800 IMAG0798
IMAG0791 LSGUTIS_2017.pdf