Dažāda veida stabiņi

Produkcija

Pielietojums:

  • autoceļu nomaļu marķēšanai
  • drošības zonu marķēšanai
  • apakšzemes komunikāciju (gāzes vadu, kabeļu u.c.) apzīmēšanai virszemē
  • plastmasas stabiņi ar metāla serdi lauksaimniecībā un būvniecībā

Materiāls:
polivinilhlorīds (PVC), polipropilēns (PP), polietilēns (PE)

Tehniskie rādītāji:

Ceļa stabiņi: izvēlētais materiāls un profils nodrošina stabiņu vairākkārtēju atgriešanos vertikālā stāvoklī pēc noliekšanas. Turklāt, salīdzinājumā ar citu materiālu stabiņiem, SIA „Poliurs” ražotie stabiņi, sadursmes gadījumā nenodara būtiskus materiālus bojājumus satiksmes līdzekļiem.

Gāzes stabiņi: izvēlētais materiāls un profils nodrošina ilglaicīgu un stabilu stabiņa kalpošanu. Stabiņu pārsvarā izmanto stratēģiski svarīgu tīklu un vadu apzīmēšanai virszemē (gāzes vadiem, telekomunikācijas tikliem un citiem). Visu marķēšanas stabiņu profili ir patentēti.