Kvalitāte

Klientiem varam piedāvāt Rietumu kvalitātes standartiem atbilstošu produkciju, jo starptautiski atzītu kvalitāti ļauj nodrošināt 1998. gadā ieviestā ISO kvalitātes vadības sistēma, kā arī profesionālais darbinieku kolektīvs.

2001. gadā SIA „Poliurs” ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēma atbilstoši arī ISO 9001 un ISO 14001 standartiem.

Šī kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēma aptver visas struktūrvienības un darbiniekus, kuri saistīti ar produkcijas ražošanu un klientu apkalpošanu.

Visiem strādājošajiem ir atbilstoša kvalifikācija un atestācija, visi galvenie ražošanas procesa parametri tiek kontrolēti un dokumentēti, šo procesu izpildītāji tiek reģistrēti.

Tādējādi tiek panākts katra strādājošā augsts apzinīgums un personiskās atbildības pakāpe, kas arī ir galvenais garants uzņēmuma produkcijas kvalitātes nodrošināšanā.